SCALLIER,
RETAIL PROPERTIES EXPERT

Biznesowy partner, deweloper i inwestor działający w obszarze rynku nieruchomości handlowych i usługowychh na terenie Europy

ASSET AND INVESTMENT MANAGEMENT

Strategie inwestycyjne

Opracowanie strategii inwestycyjnych obliczonych na maksymalizację zwrotu z projektów w ramach nieruchomości dostarczanych przez Scallier,
Doradztwo inwestycyjne w obszarze alokacji zasobów,
Przygotowanie optymalnych strategii prawnych i finansowych,
Zakładanie i zarządzanie spółkami celowymi.

Nasze kompetencje

Analiza celów i dobór strategii inwestycyjnych umożliwiających realizację założonych wyników
Dzięki znajomości europejskich rynków wyszukiwanie lokalizacji handlowych gwarantujących ustalony zwrot na kapitale,
Realizacja projektów deweloperskich i zarządzanie nimi w tym opracowanie koncepcji, przygotowanie projektów od strony formalno-prawnej, budowa, komercjalizacja, zarządzanie i sprzedaż,
Budowa optymalnych struktur organizacyjnych do realizacji przyjętej strategii inwestycyjnej,
Pozyskiwanie finansowania / refinansowania projektów zarówno od lokalnych instytucji, jak i podmiotów międzynarodowych.

Gwarancje sukcesu realizowanych inwestycji

Doświadczony Zespół złożony z ekspertów funkcjonujących na lokalnych rynkach od lat,
Bogata historia zrealizowanych projektów na różnych rynkach,
Doświadczenie zdobyte na rynkach wielu krajów w budowie wehikułów inwestycyjnych,
Bieżące, transparentne raportowanie dopasowane do wymagań inwestorów instytucjonalnych.

DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA

Określenie celów inwestycyjnych

Kompleksowe przygotowanie atrakcyjnych nieruchomości inwestycyjnych (zaplanowanie od strony planistycznej oraz formalno-prawnej, budowa, wynajem i zarządzanie nieruchomościami handlowymi),
Budowa, przebudowa lub odbudowa nieruchomości,
Doskonała znajomość lokalnych rynków umożliwiająca wyszukanie najlepszych możliwości inwestycyjnych,
Budowa wartości dodanej zarówno w odniesieniu do nowych nieruchomości, jak i starszych, istniejących projektów.

Nasze kompetencje

Kreowanie i realizacja planów w różnych krajach - na wybranych narodowych rynkach lub realizacja szerokiej międzynarodowej ekspansji,
Wsparcie planów rozwoju poprzez budowę struktur pracowniczych odpowiedzialnych za realizację projektów na danych rynkach,
Proaktywne zarządzanie i wynajem zrealizowanych nieruchomości.

Przewagi konkurencyjne Scallier

Wieloletnie doświadczenie w budowie, zarządzaniu, wynajmie i kupnie oraz sprzedaży nieruchomości handlowych,
Zaufany partner współpracujący z uznanymi markami zarówno sieciami handlowymi, jak i doradcami oraz instytucjami finansowymi,
Realizacja inwestycji w zgodzie z założeniami zrównoważonego rozwoju oraz działanie w myśl strategii ESG przyjętej przez firmę,
Bogaty track record zrealizowanych projektów: parków handlowych, małych galerii handlowych i wolnostojących handlowych pawilonów.

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Budowanie wartości handlowych nieruchomości

Zarządzanie finansami nieruchomości,
Reprezentacja właściciela w wynajmie,
Zarządzanie najmem,
Project Management,
Techniczne utrzymanie nieruchomości.

Proaktywne kreowanie wartości projektu

Operacyjne zarządzanie nieruchomościami: biznesowe analizy i bieżące raportowanie,
Analizy odwiedzalności i badanie okresowych fluktuacji w przepływie osób,
Identyfikacja rynkowych okazji / możliwości do budowy przewag konkurencyjnych i zwiększania wartości przepływów pieniężnych generowanych przez obiekty,
Budowa i utrzymywanie relacji z najemcami.

Nasze możliwości

Zwiększanie atrakcyjności obiektów handlowych,
Optymalizacja kosztów funkcjonowania obiektów,
Doskonałe relacje z sieciami handlowymi, podwykonawcami takimi jak: firmy remontowe, firmy usługowe czy providerzy usług,
Podejście właścicielskie – zwiększanie wartości obiektów poprzez zwiększanie atrakcyjności nieruchomości dla najemców i konsumentów.

ZARZĄDZANIE NAJMEM NIERUCHOMOŚCI

WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI

Negocjowanie najlepszych stawek,
Renegocjacje umów,
Budowanie relacji z najemcami,
Monitorowanie warunków rynkowych,
Bieżące analizy prawnych uwarunkowań

NASZE USŁUGI

Analiza bieżących stawek oraz kosztów,
Analiza umów najmu i renegocjacje,
Ustalanie strategii negocjacyjnej i prowadzenie negocjacji w imieniu właścicieli,
Ustalanie benchmarków,
Prowadzenie spotkań i relacji z najemcami i potencjalnymi najemcami,
Ochrona interesów naszych klientów.

KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY ZE SCALLIER

Dostęp do aktualnych informacji i trendów rynkowych,
Troska o Twoje finanse,
Wykorzystanie wieloletniej wiedzy, kontaktów i doświadczenia Scallier,
Dostęp do unikalnej wiedzy na temat lokalnych uwarunkowań.

Nasze zobowiązania

Scallier, deweloper i asset manager nieruchomości komercyjnych specjalizuje się w parkach handlowych i innych, mniejszych kompaktowych handlowych formatach. Firma działa od 2011 roku i rozwija swoją działalność zarówno w Polsce, jak i w innych europejskich krajach dostarczając najwyższej jakości produkty i usługi związane z rozwojem i maksymalizacją wartości aktywów handlowych zarówno na rzecz indywidualnych, jak i korporacyjnych inwestorów.

Polityka ESG

Zasada 1

Inwestycje prowadzimy w sposób zrównoważony.
Naszym priorytetem jest zachowanie walorów środowiskowych obszarów, na których realizowane są projekty. Osiągamy to między innymi poprzez nasadzenia dodatkowych drzew i krzewów w sposób przemyślany i znacznie wykraczający poza wynikające z przepisów prawa działania. 
Projekty te prowadzimy we współpracy z mieszkańcami oraz pracownikami naukowymi, którzy pomagają nam określić warunki i stworzyć prawdziwie unikalne habitaty dla zwierząt i roślin na terenach, na których prowadzimy działania, co wprost przekłada się na budowanie dodatkowe wartości dla lokalnych społeczności.

Zasada 2

Prowadzimy akcje uświadamiające i promujące właściwe postawy w kontekście ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju. Takie akcje przyjmują postać warsztatów i materiałów edukacyjnych prowadzonych i przygotowywanych we współpracy z uznanymi ośrodkami akademickimi oraz wybranymi instytucjami działającymi na terenach, na których prowadzimy inwestycje.

Zasada 3

Wszystkie nasze nowe projekty są certyfikowane w systemie ekologicznej certyfikacji BREEAM oraz w dużej części finansowane z użyciem instrumentów / podmiotów wspierających rozwój ekologicznych inwestycji (np. OTP Bank)

Zasada 4

Ograniczenie emisji i działania obliczone na zmniejszenie śladu ekologicznego pozostawianego przez Scallier: ograniczenie zużycia materiałów, ekologiczny transport, ograniczenia zużycia mediów i przejście w dużej mierze na odnawialne źródła energii w perspektywie pięcioletniej.
O SCALLIERZESPÓŁPORTFOLIO NIERUCHOMOŚCIGRUNTYAKTUALNOŚCIKONTAKT
Polityka prywatnościCOOKIES
© 2022 Scallier · Wszystkie prawa zastrzeżone
apartmentgraduation-hatlicenseleaf