Scallier Sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Poprawa konkurencyjności firmy Scallier Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań z zakresu zarządzania nieruchomościami komercyjnymi.”


Celem projektu jest podniesienie poziomu innowacyjności firmy Scallier Sp. z o. o. oraz poprawa jej konkurencyjności na rynku poprzez zakup i wdrożenie nowoczesnej aplikacji internetowej i mobilnej w oparciu o technologię iBeacon

Dofinansowanie projektu z UE: 180 000,00 PLN