Miejsce pracy: Poznań

Zadania:

 • Kompleksowe zarządzanie przekazanymi do obsługi nieruchomościami komercyjnymi,
 • Organizacja i nadzór nad wykonaniem kontroli okresowych stanu technicznego obsługiwanych nieruchomości oraz nadzór nad przeprowadzanymi w nich remontami,
 • Prowadzenie dokumentacji nieruchomości zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, zapisami umowy i standardami firmy,
 • Monitorowanie lokalnego rynku usług i przedstawianie propozycji bezpośredniemu przełożonemu w kwestii ewentualnych zmian kontrahentów lub negocjowania warunków umów,
 • Opracowywanie projektów umów, uchwał i regulaminów wewnętrznych zarządzanych nieruchomości,
 • Odczytywanie i wprowadzanie do bazy danych odczytów liczników głównych i lokalowych zgodnie z wymogami wynikającymi z zapisów umowy i standardów firmy,
 • Udział w działaniach marketingowych prowadzonych przez spółkę w celu pozyskania nowych nieruchomości do obsługi,
 • Współpraca z upoważnionymi przedstawicielami inwestorów w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z zawartych umów o zarządzanie nieruchomościami,
 • Kontrola nad budżetem zarządzanych nieruchomości,
 • Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z najemcami (negocjowanie warunków najmu długo i krótkoterminowego, windykacja należności, rozliczanie kosztów),
 • Przygotowywanie raportów dla zarządu spółki.

 

Oczekiwania:

 • Co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku zarządcy nieruchomości,
 • Wysokie zdolności negocjacyjne, komunikacyjne oraz analityczne,
 • Dobra znajomość obsługi programów MS Office,
 • Zaangażowanie i optymizm, otwartość na ludzi i pracę w zespole,
 • Samodzielność i inicjatywa przy rozwiązywaniu problemów,
 • Dyspozycyjność i czynne prawo jazdy kat. B.

 

Oferujemy:

 • Samodzielną pracę pełną wyzwań,
 • Niezbędne narzędzia pracy,
 • Możliwości rozwoju zawodowego w stabilnej firmie,
 • Przyjazną atmosferę w pracy,
 • Wynagrodzenie na jasnych, przejrzystych zasadach.

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie aplikacji na adres: rekrutacja@scallier.com w tytule wiadomości wpisując „CV – rozliczenia”.

Prosimy o załączenie do aplikacji następujące klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (D.U. nr 2016, pozycja 922.)”