Project management

Zapewniamy efektywną i terminową realizację prowadzonych projektów

W Scallier kompleksowo prowadzimy zróżnicowane projekty związane z nieruchomościami handlowymi, pozwalając inwestorom spokojnie działać na innym polu. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu potrafimy doskonale zrozumieć potrzeby klienta i cele projektu, a nasze kompetencje pozwalają całościowo zająć się efektywną realizacją. Nasze zaangażowanie w projekt i przyjmowanie zawsze inwestorskiej optyki, gwarantuje klientowi satysfakcję z czasu wykonania, utrzymania optymalnych kosztów i maksymalnego zysku.

Sprawdziliśmy się na każdym etapie skomplikowanych projektów

Jest wiele zagadnień, które możemy włączyć w  usługę zarządzanie projektem. Partycypowaliśmy na każdym etapie projektów inwestycyjnych, począwszy od zakupu ziemi, po sprzedaż rozwiniętych nieruchomości. Inwestorzy mogą być pewni, że eksperci Scallier doskonale radzą sobie z zarządzaniem nawet najbardziej złożonymi i wymagającym zadaniami.

Zarządzamy projektami inwestycyjnym. Koordynujemy najemców. Sprawujemy nadzór inwestorski. Zarządzamy kosztami. Działamy kompleksowo i skutecznie, a inwestorzy mogą być spokojni o efekty.

Nie boimy się wyzwań, mamy odpowiednie cechy i kompetencje

Klienci ufają naszym kwalifikacjom. Mamy wszystkie niezbędne cechy, by zapewnić najwyższy standard usług zarządzania projektem. Organizacja naszej pracy jest oparta o wielozadaniowość, dzięki czemu eksperci Scallier zdobywają wiedzę z wielu obszarów i zawsze widzą projekt w szerokiej, czyli rzeczywistej perspektywie. Skutecznie zarządzamy czasem, charakteryzuje nas wyjątkowo wnikliwie podejście do pracy, mamy umiejętności organizacyjne i niezbędną, przywódczą charyzmę.

Szczegółowy opis usług

W Scallier prowadzimy projekty inwestycyjne od etapu przygotowania budżetu inwestycji po uczestnictwo w przekazaniu lokali najemcom. W efekcie inwestor otrzymuje gotowy produkt, którego jakość w 100 procentach spełnia jego oczekiwania.

 • Przygotowujemy i realizujemy zatwierdzony przez Klienta budżet dla inwestycji
 • Reprezentujemy inwestora przed urzędami i instytucjami w ramach udzielonego pełnomocnictwa
 • Dokonujemy wyboru pracowni architektonicznej w oparciu o składane oferty, negocjujemy umowy o prace projektowe i pełnimy nadzór nad jej realizacją;
 • Przeprowadzamy procedury przetargowe w zakresie wyboru firmy wykonawczej, negocjujemy kontrakty oraz podpisujmy umowy;
 • Wybieramy inspektora nadzoru inwestorskiego, podpisujemy umowę i sprawujemy nadzór nad jej wykonaniem;
 • Współpracujemy z firmą wykonawczą, nadzorujemy realizację budowy uczestnicząc w etapowanych odbiorach oraz w końcowym odbiorze i przekazaniu inwestycji do użytkowania
 • Koordynujemy prace pracowni architektonicznej obsługującej inwestycję Klienta oraz najemców w pełnym zakresie;
 • Uczestniczymy w przekazaniu lokali najemcom

W obiektach handlowych współpracujemy z najemcami w trakcie budowie i aranżacji ich lokali. Zajmujemy się tym kompleksowo, od momentu podpisania przez najemcę umowy, aż po otwarcie jego lokalu dla klientów.

W ramach prac na projektem:

 • Optymalizujemy projekty lokali pod kątem aktualnych, rynkowych wymagań najemców
 • Wraz z biurem projektowym inwestora opracowujemy lub aktualizujemy rzuty powierzchni i załączniki od umów
 • Przygotowujemy wzory niezbędnych dokumentów i załączników
 • Negocjujemy warunki handlowe z najemcami
 • Nadzorujemy wypełnianie zobowiązań kontraktowych przez najemców
 • Pozyskujemy od najemców dokumentację projektową i poddajemy ją starannej weryfikacji
 • Przekazujemy najemcom lokale i sprawujemy nadzór nad prowadzonymi w nich pracami i zmianami
 • Dokonujemy odbioru lokali najemców według uprzednio opracowanych procedur
 • Przekazujemy inwestorowi pełną dokumentację podwykonawczą i eksploatacyjną, przygotowując tym finalne rozliczenie inwestycji z jej wykonawcami.

Kiedy zachodzi taka potrzeba, sprawujemy profesjonalny i kompleksowy nadzór inwestorski w trakcie budowy. W trosce o interesy inwestora i powodzenie całego projektu, dbamy o jakość wykonywanej pracy.

 • Reprezentujemy inwestora na budowie
 • Sprawujemy funkcje kontrolne, sprawdzając zgodność realizacji budowy z projektem, pozwoleniem na budowę, odpowiednimi przepisami i normami
 • Dokonujemy odbioru prac budowlanych
 • Kontrolujemy rozliczenia projektu

Eksperci Scallier to specjaliści od optymalizacji i utrzymania kosztów na poziomie satysfakcjonującym inwestora. W trakcie całego projektu inwestycyjnego wszystkie działania, prace i umowy poddawane są naszej ścisłej kontroli. Pomagamy obniżyć koszty, przy zachowaniu maksymalnie wysokiej jakości prac. Zapewniamy przejrzystość i dostęp do raportów.

 • Znamy rynkowe stawki oraz trendy i pod kątem tej wiedzy weryfikujemy wszelkie oferty wykonawców i dostawców usług
 • Pilnujemy przestrzegania harmonogramów płatności
 • Na bieżąco monitorujemy koszty, prowadzimy i kontrolujemy etapowe i końcowe rozliczenia projektu
 • Dokonujemy obiektywnych wycen wszelkich prac, w tym dodatkowych, pojawiąjących się w trakcie procesu inwestycyjnego
 • Optymalizujemy wszelkie umowy pod kątem kosztów, opracowujemy dokumenty i zapewniamy obsługę prawną
 • Szybko i adekwatnie reagujemy na wszelkie zmiany rynku oraz cen, mając na uwadze zawsze dobro inwestora
services-projectmanagement-circle

Kluczowe kontakty:

person-bnowak

Bartosz Nowak

Partner Zarządzający

+48 61 8974 790

Miesięczna liczba kilometrów
które pokonujemy nadzorując zarządzane nieruchomości