wojciech-jurga@1x

Wojciech Jurga

PARTNER ZARZĄDZAJĄCY

Zarządza inwestycjami, opracowuje i implementuje długoterminowe strategie inwestycyjne dla klientów firmy oraz prowadzi procesy inwestycyjne. Jest doświadczonym managerem i doradza przy złożonych transakcjach kupna lub sprzedaży.

W trakcie przebiegu swojej kariery zawodowej brał udział w sprzedaży pakietowej nieruchomości, rozwoju nowych projektów oraz w kompleksowej obsłudze transakcji. W swoim doświadczeniu łączy umiejętności zdobyte zarówno w firmie deweloperskiej i inwestycyjnej jak i z agencji nieruchomości.

W wolnym czasie uprawia sport, podróżuje i uczy się języków obcych.

bartosz-nowak@1x

Bartosz Nowak

PARTNER ZARZĄDZAJĄCY

Nieruchomościami zarządza tak skutecznie, jak całą firmą. W Scallier odpowiada za prowadzenie aktywnego zarządzania majątkiem, realizuje złożone projekty dodające wartość nieruchomościom, dopilnowując każdego najdrobniejszego szczegółu.

Doświadczenie zdobywał zarządzając portfelem zróżnicowanych nieruchomości handlowych dla prywatnych inwestorów. Jest autorem znanego w branży, specjalistycznego opracowania pt. „Zarządzanie Nieruchomościami Handlowymi” Warszawa, 2014.

Prywatnie dumny ojciec, snowboarder i cervesario.

monika-szulc@1x

Monika Szulc

MENEDŻER DS. WYNAJMU

Odpowiada za komercjalizację obiektów i zapewnienie im właściwego tenant-mixu. Ściśle współpracuje z wiodącymi sieciami handlowymi starając się znaleźć wspólny mianownik między ich i wynajmującego oczekiwaniami. a Efektywnie negocjuje umowy najmu, sprawnie formułuje zapisy i klauzule zabezpieczające strony transakcji.Dba o to, aby portfel nieruchomości był zawsze wypełniony najemcami i przynosił oczekiwane zyski.

Zajmuje się również analizą nowych lokalizacji pod inwestycje oraz opiniuje ich opłacalność Opracowuje foldery reklamowe obiektów handlowych. W swojej karierze zajmowała się wynajmem i sprzedażą nieruchomości mieszkaniowych, biurowych i komercyjnych, w których została specjalistką.

Prywatnie uwielbia długie rowerowe wycieczki, a od niedawna odkrywa także uroki długodystansowego biegania.

lukasz-biezynski@1x

Łukasz Bieżyński

DYREKTOR DS. ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

W firmie Scallier odpowiedzialny jest za zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi. Do jego codziennych zadań należy bieżąca obsługa nieruchomości pod względem technicznym, obsługa najemców oraz sprawna współpraca z podwykonawcami.

Absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie o specjalności gospodarka nieruchomościami i doradztwo majątkowe. Od 9 lat w branży zarządzania. Posiada licencje zawodowe zarządcy nieruchomości i pośrednika w obrocie nieruchomościami.
Głównym zamiłowaniem i sposobem na spędzanie wolnego czasu jest sport, a przede wszystkim gry zespołowe. Lubi czytać kryminały oraz interesuje się polityką i geografią.

ilona-marcinkowska-sloma@1x

Ilona Marcinkowska-Słoma

MENEDŻER DS. ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

Koordynuje prace firmy w zakresie zarządzania nieruchomościami. Do jej zadań należą obsługa kont bankowych, prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem nieruchomości a także sporządzanie oraz prowadzenie budżetów nieruchomości. Współpracuje z księgowością oraz sporządza raporty dotyczące spraw finansowych.

W zakresie inwestycyjnym odpowiedzialna jest za koordynacje prowadzenia transakcji oraz przygotowywanie nieruchomości do sprzedaży. Do jej obowiązków należy również przygotowywanie analiz finansowo-ekonomicznych, pozwalających ocenić opłacalność inwestycji.

Czas wolny poświęca na zagłębianie tematów dotyczących poradnictwa społecznego oraz sporty dające poczuć dreszczyk adrenaliny.

julia-rybicka@1x

Julia Rybicka

SPECJALISTA DS. ROZLICZEŃ I ADMINISTRACJI

Do jej zadań należy administrowanie umowami najmu wyznaczonych obiektów handlowych, wykonywanie rozliczeń finansowych w zakresie: czynszu, opłat eksploatacyjnych, mediów i wystawienie faktur. Ściśle współpracuje z działami księgowymi klientów oraz sporządza raporty z wykonywanej działalności.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kocha muzykę i aktywny tryb życia. Większość czasu spędza na spacerach i w siłowni.

O nas

Kompleksowa
Obsługa nieruchomości dla wybranych

Świadczone usługi dedykujemy:

  • inwestorom instytucjonalnym poszukującym lokalnych wyspecjalizowanych partnerów
  • indywidualnym inwestorom prywatnym pragnącym przeznaczyć nadwyżki kapitałowe na pasywne, dobrze zarabiające inwestycje
  • firmom zarządzającym majątkami rodzinnymi chcącym zainwestować część kapitałów w dochodowe i bezpieczne przedsięwzięcia

Doskonała
Znajomość rynku

W Scallier zajmujemy się kompleksową obsługą nieruchomości komercyjnych. Od wielu lat realizujemy inwestycje w nieruchomości handlowe, prowadzimy efektywną komercjalizację i rekomercjalizację pasaży, galerii, parków oraz wolnostojących obiektów handlowych. Aktualnie zarządzamy 54 nieruchomościami wartymi około pół miliarda złotych zlokalizowanymi na terenie wszystkich 16 województw Polski.
ico-paperclip
UCZCIWOŚĆ
Codziennie inwestujemy i zarządzamy powierzonym nam majątkiem, dlatego uczciwość i przejrzyste procedury działania zawsze są dla nas priorytetem.
ico-chart
SKUTECZNOŚĆ
Świadomi tego, że rynek ocenia nas wyłącznie przez pryzmat osiągnięć i precyzję naszych opinii, podejmujmy jedynie dobrze przemyślane i skuteczne działania.
ico-crossed-arrows
ELASTYCZNOŚĆ
Dzięki strukturze pozbawionej korporacyjnego gorsetu nasz zespół działa szybko i potrafi w każdym wymiarze dopasować się do postawionego przed nim zadania.