Zarządzanie rozproszonym portfelem nieruchomości

W Scallier Sp. z o.o. uważamy, że efektywne zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi jest kluczowym czynnikiem w budowaniu ich wartości. W pracy jesteśmy skoncentrowani na procesach zarządczych dotyczących nieruchomości oraz na budowaniu trwałych relacji z najemcami. Zarządzając nieruchomościami komercyjnymi działamy wspólnie z klientem co pozwala na elastyczne dostosowanie się do jego potrzeb.
W związku z powyższym Scallier Sp. z o.o. został wybrany przez jednego z prywatnych inwestorów na zarządcę kilku jego nieruchomości handlowych. Są to obiekty położone w siedmiu województwach Polski o łącznej powierzchni 6904 m 2. Biorąc w zarząd portfel nieruchomości komercyjnych Scallier Sp. z o.o. przejął jednocześnie pełną odpowiedzialność za kompleksowe usługi, które świadczy działając ściśle w imieniu właściciela. Tym samym odciążył inwestora z szeregu obowiązków dając mu gwarancję profesjonalnych usług prowadzonych według najwyższych standardów. W tym przypadku Dział Zarządzania firmy Scallier Sp. z o.o. odpowiada za niezwykle szeroki obszar działań:

1. Finanse

 • rozliczanie faktur za media i refakturowanie najemców
 • wystawianie faktur czynszowych najemców
 • windykacja przeterminowanych należności i obsługa kont bankowych klienta przeznaczonych do obsługi nieruchomości
 • przygotowanie, kontrola i realizacja budżetu nieruchomości
 • obsługa formalności ubezpieczeniowo-podatkowych
FotoliaComp_114866624_bpbg31fjD2Yif9F5gYVgXuxgKpzquPxM_W95
FotoliaComp_81814151_BuyTjihhQ7ad76dgCgaXu4htNbVufT6g_W95

2. Sprawy techniczne i administracyjne

 • archiwizacja dokumentacji papierowej i elektronicznej
 • prowadzenie KOB i bieżącej dokumentacji technicznej obiektów zgodnie z
  obowiązującymi przepisami prawa
 • zlecanie i nadzór nad wykonywaniem obowiązkowych przeglądów okresowych
 • nadzór nad firmami wykonującymi prace na terenie obiektu
 • zlecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji
 • współpraca z dostawcami mediów i ich serwisami technicznymi
 • kontakt i współpraca z UTD

3. Kontakt z najemcami

 • bieżący kontakt i współpraca z najemcą w zakresie realizacji ich zobowiązań wynikających z umów najmu
 • rozwiązywanie bieżących problemów zgłaszanych przez najemcę, a związanych z zarządzaniem nieruchomością
 • negocjowanie i podpisywanie ewentualnych nowych umów najmu – przekazywanie i odbieranie lokali w przypadku zmiany najemcy
FotoliaComp_114896304_RK8cMh6WTNS2tDYv7kt4uQvcRk1JE7nW_W95
FotoliaComp_81415538_NGO5FfSFRZTO1IlMWI0QNfigk1QOG2LT_W95

4. Raportowanie

 • Raporty finansowe, dotyczące wpływów z tytułu: czynszu najmu; opłat dodatkowych oraz re-faktur mediów, a także kosztów ponoszonych przez właściciela oraz kosztów serwisowych z podziałem na operacyjne oraz marketingowe
 • Prowadzenie aktualnego rent-rollu w zakresie umów najmu
 • Raportowanie bieżącej sytuacji, przekazywanie właścicielowi na bieżąco informacji przedstawiającej obraz tego co dzieje się na obiektach

Scallier Sp. z o.o. przejął obowiązek zarządzania nieruchomościami prywatnego inwestora zaczynając od oględzin każdej z nieruchomości, zapoznania się z dokumentacją każdej z nich, przygotowania koncepcji zarządzania, aż po odbiór protokołami zdawczo-odbiorczymi. Wieloletnia współpraca z klientem pozwala nam się cieszyć jego zaufaniem i być dla niego ekspertem, jego – jak i wielu innych, którzy nam zaufali.