Project Management

Współpracując z naszymi Klientami oferujemy kompleksową usługę, zamieniając pomysły w projekty ukończone we właściwym czasie i mieszczące się w zaplanowanym budżecie. Umiejętnie planujemy, skutecznie egzekwujemy i cyklicznie raportujemy.
Scallier sp. z o.o. prowadził projekt inwestycyjny na działce Klienta począwszy od etapu przygotowania budżetu inwestycji, aż po uczestnictwo w przekazaniu obiektu najemcy. W rezultacie czego inwestor otrzymał gotową inwestycję przynoszącą comiesięczny dochód. Nasze działania są ukierunkowane na tworzenie i wdrażanie strategii, które pozwalają maksymalizować wartość nieruchomości, a tym samym zwrot z inwestycji.

  1. Lokalizacja jest najważniejszym czynnikiem decydującym o powodzeniu inwestycji, dlatego niezwykle istotne jest dokonanie analizy lokalizacji tzw. Catchment Area. Niemniej ważnym czynnikiem jest analiza konkurencji. Project management rozpoczął się od zbadania komercyjnych i technicznych możliwości zagospodarowania działki, a także szczegółowej analizy rynku handlowo-usługowego dla danej lokalizacji.
  2. Warunki terenu pozwoliły na opracowanie inwestycji obiektu o funkcji handlowej o około 1100 m2 powierzchni użytkowej.
FotoliaComp_112109459_mImIibVA2hQ5BA0K5CHrKTxp9wUaP9E2_W95
FotoliaComp_109810779_aLL0x9ZFhle6thAv5qPem8qIf0IeIU2i_W95
  1. Następnie została podpisana Umowa Najmu zawierająca warunek wybudowania gotowego obiektu „pod klucz” dla dużej sieci spożywczej
  2. Wszelkie procedury administracyjne oraz sam proces budowy był nadzorowany przez Scallier aż do momentu przekazania obiektu najemcy

Nasze zaangażowanie w projekt zagwarantowało klientowi satysfakcję z czasu wykonania, utrzymania optymalnych kosztów i maksymalnego zysku, co w konsekwencji przełożyło się na przejęcie danej nieruchomości w zarząd.