Doradztwo inwestycyjne

Scallier Sp. z o.o. doprowadził do zawarcia transakcji zakupu nieruchomości „Bursztynowy Skwer” zlokalizowanej w Kruszwicy przy ulicy Zamkowej, podczas której reprezentował wyłącznie stronę kupującą. „Bursztynowy Skwer” to obiekt o powierzchni użytkowej 1733 m2 położony na działce o powierzchni 0,6938 ha, w którym głównymi najemcami są market Mila, PEPCO, Rossmann oraz kilku innych najemców. Taki Tenant Mix gwarantuje duży ruch Klientów a w związku z tym powodzenie inwestycji.

Proces zakupu nieruchomości zaczynamy od doradztwa przy wyborze odpowiedniej lokalizacji, by następnie ustalić możliwości inwestycyjne i skoncentrować się na procesie Due Diligence. Dzięki naszemu skoncentrowanemu podejściu, doświadczeniu i wiedzy na temat rynków lokalnych jesteśmy w stanie zaoferować klientowi obsługę najwyższej jakości.

Sprawdzony system pośrednictwa w transakcjach kupna-sprzedaży nieruchomości komercyjnych zapewnił profesjonalne podejście do inwestora oraz jego indywidualnych wymagań dotyczących preferencji inwestycyjnych, ceny, procesu realizacji doprowadzając do sfinalizowania transakcji. Podczas kupna nieruchomości towarzyszyliśmy naszemu klientowi na każdym etapie

FotoliaComp_109421486_vq5p55DUvZmB7pGbpYHS17wLNcnqBi0w_W95
 1. Spośród ofert nieruchomości znajdujących się w naszej bazie, obiekt w Kruszwicy wpisał się najbardziej w założenia inwestycyjne inwestora.
 2. Opłacalność inwestycji oraz okres zwrotu zainwestowanego kapitału jest dla każdego kupującego sprawą priorytetową. W związku z powyższym przygotowana dla potencjalnego kupującego została kompleksowa analiza finansowo-ekonomiczna uwzględniająca przychody czynszowe, koszty eksploatacyjne, dochodowość, stopę oraz okres zwrotu.
 3. Dokumenty nieruchomości oraz prawdziwość danych w nich zawartych zostały zweryfikowane przez ekspertów firmy Scallier.
FotoliaComp_106728698_sIEwilYtLD43X6iIKwTmzKEdPqvPycBh_W95
 1. Kolejnym krokiem była ocena jakości zawartych umów najmu w obiekcie w Kruszwicy pod kątem jakości najemcy, długości i trwałości umowy, czynszu i opłat serwisowych, obowiązków wynajmującego, a także kwestii cesji umów i podnajmu.
 2. Wykonany został również szczegółowy plan budżetu operacyjnego dla analizowanej nieruchomości na najbliższy rok, aby inwestor był świadomy wszystkich kosztów związanych z eksploatacją obiektu.
 3. Po zapoznaniu się z analizą nieruchomości inwestor za pośrednictwem firmy Scallier złożył właścicielowi ofertę zakupu CH Bursztynowy Skwer, proponując najprostsze rozwiązanie polegające na zakupie nieruchomości tzw. Asset Deal.
FotoliaComp_94026383_WiyyMtnrhYytp47rLU9UHcyGSB7oNGKj_W95
 1. Następnie odbyły się negocjacje, których celem było osiągnięcie porozumienia odnośnie ceny i ustalenie warunków biznesowych.
 2. Istotnym podpisanym dokumentem było także NDA (Non-Disclosure Agreement) czyli umowa o zaufaniu poufności pomiędzy stronami, gwarantującym zabezpieczenie informacji przed dostępem do nich osób nieuprawnionych.
 3. Następnie została zawarta pisemna deklaracja pomiędzy stronami dotycząca zamierzeń swoich działań – tzw. LOI (Letter of Intent) czyli List Intencyjny dotyczący zakupu nieruchomości komercyjnej.
 1. W celu zapoznania inwestora ze stanem technicznym budynku za pośrednictwem Scallier Sp. z o.o. został z zlecony Techniczny Due Diligence nieruchomości, czyli szczegółowa analiza stanu technicznego, która następnie została zweryfikowana przez naszych doświadczonych specjalistów ds. technicznych. Poza analizą stanu technicznego nieruchomości niezbędny był Prawny Due Diligence, czyli zbadanie stanu prawnego nieruchomości, której podjął się współpracujący z firma Scallier Sp. z .o. radca prawny pozytywnie opiniując analizowaną nieruchomość.
 2. Po pozytywnej opinii i utrzymaniu woli nabycia przez inwestora CH Bursztynowy Skwer w Kruszwicy doszło sfinalizowania transakcji, czyli do podpisania Umowy przeniesienia Własności.
 3. Ostatnim krokiem było przekazanie obiektu i dokumentacji budynku protokołem zdawczo-odbiorczym nowemu właścicielowi. W oparciu o udzielone pełnomocnictwo czynności te przeprowadził Zarządca Nieruchomości Scallier sp. z o.o.

Scallier Sp. z o.o. mając zawsze na uwadze interes klienta, kompleksowo reprezentował inwestora podczas całego procesu zakupu C.H Bursztynowy Skwer w Kruszwicy od momentu przedstawienia oferty aż po uczestnictwo w końcowym akcie przeniesienia własności.

Kruszwica 5